Gama rozwiązań informatycznych

Oprogramowanie szyte na miarę jest niczym innym jak po prostu gamą rozwiązań tworzonych w indywidualny sposób. Takie rozwiązanie zaspokaja potrzeby klientów, gdyż dostosowywane jest do ich potrzeb. Programy szyte na miarę najczęściej tworzy się na specjalne zamówienie, po wcześniejszej analizie wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa zlecającego ich stworzenie....
czytaj dalej...

Rynek medyczny

Wartość rynku medycznego w Polsce stale rośnie, a co za tym idzie, rośnie też liczba podmiotów wchodzących na rynek. Aby utrzymać się w ścisłej czołówce, wiele dużych koncernów medycznych poszło w ślady wiodących przedstawicieli innych branż i rozpoczęło rozwijanie własnych działów badań marketingowych. Badania rynku medycznego pomagają poprawnie określić stan firm konkurencyjnych, rozpoznać stosowane przez nie strategie a także przejąć najskuteczniejsze struktury działania. Dzięki badaniom rynku medycznego można zidentyfikować odpowiedni poziom cenowy dla planowanych do wprowadzenia do aptek produktów. Szeroki zakres możliwości badań rynku medycznego z pewnością pozwala na różnorodne ich zastosowania....
czytaj dalej...

Rynek dóbr szybkozbywalnych

Rynek dóbr szybkozbywalnych należy do przestrzeni niezwykle wręcz zatłoczonych. W natłoku marek i produktów niezwykle trudno wybić się z anonimowości. Niektórym jednak się do udaje – ton nadają tej branży duże koncerny, których wspólną cechą jest zwykle umiejętność odpowiedniego przewidywania i lansowania swoich produktów. Znakomitą strategią marki jest na przykład unikalny produkt, stający się ostatecznie nazwą użytkową całej generacji produktów. Proces ten zilustrować można choćby na przykładzie niemowlęcych obiadków w słoiczku – które większość z nas przywykła nazywać po prostu gerberkami, bez względu na to, od jakiego producenta pochodzi rzeczywisty egzemplarz słoiczkowego dania. Inna fantastyczna strategia ma związek ze spójną kolorystyką, jak w przypadku produktów Nivea, gdzie kolor (granat o charakterystycznym natężeniu) stał się właściwie synonimem marki. Poszukując swojej drogi w tłocznym świecie producentów FMCG warto skorzystać z usług licencjonowanego przewodnika....
czytaj dalej...

Diagnostyka w przedsiębiorstwie

Do najpowszechniejszych sposobów pozyskania wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa należą badania satysfakcji. Ankietowane w nich osoby to zwykle pracownicy firmy oraz jej klienci – dzięki ich wypowiedziom kierownictwo uzyskuje stosunkowo dokładny ogląd rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, wraz ze zidentyfikowanymi tą drogą niedociągnięciami, które mogły by umknąć wizytatorowi. Codzienne doświadczenie wspomnianych grup pozwala cenić wyżej informacje pozyskane bezpośrednio od nich. Warto wspomnieć, że istnieje także inny, nie tak oczywisty pozytywny aspekt badań opinii – jest to aspekt psychologiczny. Oceniając poszczególne aspekty, pod kątem których badane jest przedsiębiorstwo, badani nie są zwykle skłonni udzielać negatywnych ocen w nieprzemyślany sposób. Oceniwszy poszczególne aspekty stosunkowo wysoko, zyskują pozytywny całościowy obraz przedsiębiorstwa – choć niekoniecznie tak by je ocenili, gdyby dokonywali wyłącznie oceny całościowej....
czytaj dalej...

Tajemniczy klient – stawianie na jakość

Jedną z technik badawczych, które powinny być wykorzystywane częściej w badanich rynku i badaniach marketingowych powinien być tajemniczy klient. Jest to technika nieodzowna w badaniu obszarów, gdzie następuje kontakt pracowników firmy z klientami. Niezależnie od tego, czy jest to firma usługowa, czy produkcyjna. Mogą to być działy obsługi klienta, sprzedaży, reklamacji, infolinii, czy marketingu. Jest to jednak stosunkowo droga i czasochłonna technika. Warto jednak zainwestować w nią środki, ponieważ dzięki wynikom tego badania można podnieść jakość obsługi klienta, dostosować politykę informacyjną do zmieniających się potrzeb klientów, zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej. Tak wymagające badanie, jak mystery shopping, musi być przeprowadzone przez profesjonalistów, a więc dysponującą doświadczonym zespołem agencję badawczą....
czytaj dalej...

Useful information about market research in Poland

In Fast Moving Consumer Goods (FMCG) branch you can find articles of daily use, such as groceries, domestic detergents, cosmetics. It is, as you may see from its definition – fast moving. What does it mean? Well, high demand, market flexibility, low manufacture cost and bulk selling. It is not so simple, may you think, and you are right. Because this branch is characterized by very high level of competitiveness. This is perfectly understandable, when you consider, that in every shop every client has a choice of many brands. The company do not have secured market for its products, because of many competitors. Such market needs additional costs of advertising operations. It is essential to conduct market research Poland. Its results may help in sales department, customer service department, marketing department....
czytaj dalej...

Prosta zmiana sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej

Często niepotrzebnie boimy się zmian, bo ich następstwa – choć niewiadome – często są pozytywne. Niektórzy sądzą, że wszystko tak naprawdę jest kwestią podejścia, bo każda zmiana ma w sobie zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. W 2017 roku zmieni się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej – z Medfile ta zmiana będzie lepsza!...
czytaj dalej...

Przystępność badań rynku

Potrzeba prowadzenia badań marketingowych, w tym w szczególności badań rynku jest dla większości przedsiębiorców oczywista. Nie trzeba ich do tego przekonywać. Opinia publiczna również zdaje sobie sprawę z istnienia takich badań, przecież niejeden klient już się z nimi osobiście zetknął, występując w roli respondenta. Ale badania rynku mogą być przystępne nie tylko dla ankietowanego. Mogą być łatwe i przyjazne dla przedsiębiorcy i ankietera. Wystarczy odpowiednie podejście....
czytaj dalej...