Useful information about market research in Poland

In Fast Moving Consumer Goods (FMCG) branch you can find articles of daily use, such as groceries, domestic detergents, cosmetics. It is, as you may see from its definition – fast moving. What does it mean? Well, high demand, market flexibility, low manufacture cost and bulk selling. It is not so simple, may you think, and you are right. Because this branch is characterized by very high level of competitiveness. This is perfectly understandable, when you consider, that in every shop every client has a choice of many brands. The company do not have secured market for its products, because of many competitors. Such market needs additional costs of advertising operations. It is essential to conduct market research Poland. Its results may help in sales department, customer service department, marketing department....
czytaj dalej...

Prosta zmiana sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej

Często niepotrzebnie boimy się zmian, bo ich następstwa – choć niewiadome – często są pozytywne. Niektórzy sądzą, że wszystko tak naprawdę jest kwestią podejścia, bo każda zmiana ma w sobie zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. W 2017 roku zmieni się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej – z Medfile ta zmiana będzie lepsza!...
czytaj dalej...

Przystępność badań rynku

Potrzeba prowadzenia badań marketingowych, w tym w szczególności badań rynku jest dla większości przedsiębiorców oczywista. Nie trzeba ich do tego przekonywać. Opinia publiczna również zdaje sobie sprawę z istnienia takich badań, przecież niejeden klient już się z nimi osobiście zetknął, występując w roli respondenta. Ale badania rynku mogą być przystępne nie tylko dla ankietowanego. Mogą być łatwe i przyjazne dla przedsiębiorcy i ankietera. Wystarczy odpowiednie podejście....
czytaj dalej...

Medyczne bazy danych

Oferujemy także profesjonalnie przygotowane bazy aptek, które podobnie jak bazy lekarzy swoje zastosowanie znajdują głównie w przemyśle farmaceutycznym, gdzie służą jako podstawa przy budowaniu kanałów dystrybucji nowych lekarstw i medykamentów. Jest to więc drugie z najważniejszych narzędzi menadżera (tuż po aplikacjach dedykowanych) w przemyśle farmaceutycznym, dzięki któremu może on wydajnie zarządzać całym przedsiębiorstwem i zapewniać sprzedaż na odpowiednio wysokim poziomie....
czytaj dalej...

Kolportaż materiałów reklamowych

Skuteczność kolportażu materiałów reklamowych prowadzonego przez przygotowane do tego odpowiednio hostessy, została już dawno temu potwierdzona, wobec czego, na dzień dzisiejszy, w wielu przypadkach jest to jedno z lepszych rozwiązań jeśli chodzi o promocję produktów oraz usług. Rzecz jasna wszystko jest tutaj zależne od tego, co będziemy promować, bowiem niektóre produkty trzeba promować poprzez dystrybucję ulotek na adresy osób, które mogłyby być zainteresowane konkretnym produktem, zaś niektóre są tak powszechne i popularne wśród większości ludzi, iż promocja na stoiskach w supermarketach jest tutaj bardzo skutecznym sposobem reklamy. Wysoką skuteczność posiadają też badania mystery shopping, które pozwalają skontrolować jakość oferowanych usług, oraz poziom obsługi klienta....
czytaj dalej...

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne to zbiór działań mających na celu poznanie wszystkich procesów zachodzących w ramach danego działania lub obiektu w celu jeszcze lepszego jego zrozumienia, oraz wykorzystywania go do swoich celów biznesowych. Ewaluacja dla biznesu polegać więc będzie przede wszystkim na systematycznym zbieraniu informacji o konkretnych działaniach takich jak na przykład proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, w celu doprowadzenia do jego optymalizacji i jeszcze wyższego poziomu efektywności z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych....
czytaj dalej...

Badania fokusowe

Badania fokusowe czyli inaczej zogniskowany wywiad grupowy (ang. focus group interview) – metoda badawcza stosowana przede wszystkim w badaniach jakościowych w socjologii, psychologii, badaniach społecznych i marketingowych. Wykorzystywane są do pozyskiwania podstawowych danych, niezbędnych do określenia problematyki badań, oraz do ustanowienia narzędzi wykorzystywanych w badaniach ilościowych, czyli z reguły ankiety lub kwestionariusza do wywiadów prowadzonych w ramach badań....
czytaj dalej...

Analizy statystyczne

Analiza statystyczna to zbiór odpowiednich obliczeń i działań na danych zebranych w wyniku badań statystycznych, czyli na przykład spisów powszechnych, które pozwalają nam na określenie zmienności konkretnych zjawisk masowych. Można tutaj powiedzieć, iż pierwsze analizy statystyczne były wykorzystywane już w starożytnym Rzymie, bowiem prowadzone spisy powszechne należało tutaj odpowiednio analizować w celu wyciągnięcia wniosków ułatwiających planowanie tak rozległym imperium....
czytaj dalej...