Program dla gabinetu lekarskiego – wymagane funkcje

O funkcjach programu do e-dokumentacji

Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej przekłada się na stworzenie innowacyjnych programów dla gabinetu takich jak Medfile, które mają za zadanie ułatwić funkcjonowanie gabinetów lekarskich, a tym samym poprawić jakość świadczonych usług. W tym celu system został zaopatrzony w rozmaite funkcje, które pozwalają na poprawę różnych aspektów prowadzonych działań.

 

Funkcje wspierające pracę

Podstawą innowacyjnego programu dla lekarzy przeznaczonego do prowadzenia e-dokumentacji medycznej jest intuicyjne kalendarz, który daje szansę na efektywne zarządzanie czasem pracy lekarzy, a jednocześnie:

  • pozwala na rejestrację pacjentów online – z zastosowaniem modułu wizyt powtarzalnych ;
  • dodawanie wizyt z uwzględnieniem podziału na gabinety i lekarzy;
  • integrację z zewnętrznymi systemami takimi jak: eWUŚ, znanylekarz.pl, NFZ – Platforma P1 i P2.

Obok intuicyjnego kalendarza drugą najważniejszą funkcją jest zastosowanie elektronicznych kart pacjentów podlegających pod przyjęte standardy, co przekłada się na ujednolicenie zbieranych danych. W swoim zakresie e-karty pacjentów zbierają informacje – od danych personalnych, historię wizyt, aż po diagramy dentystyczne i inne równie ważne dla oceny stanu zdrowia pacjenta dokumenty, także w postaci załączników.

 

Innowacyjne rozwiązania dają lepszą jakość

Największe walory systemu opierają się na możliwości zastosowania ich w celu usprawnienia dotychczas podejmowanych działań i nadania im nowej, lepszej jakości. Możliwe jest to dzięki tworzeniu integralnych baz leków, które jednocześnie dają szansę na wskazanie interakcji między poszczególnymi lekami. Innowacyjność systemu przekłada się także na utrzymywanie pozytywnych kontaktów z pacjentami dzięki zastosowaniu modułu powiadomień SMS, które pozwalają na:

  • potwierdzanie rezerwacji wizyt wysyłanych do pacjenta;
  • wysyłanie przypomnieć na temat zbliżających się wizyt pacjenta.

 

Funkcje zwiększające swobodę działania

Z automatyzacją kontaktów z klientami wiążą się kwestie dotyczące bezpieczeństwa, co regulowane jest na drodze zarządzania zakresem dostępu poszczególnych użytkowników systemu, którym to nadawane są odpowiednie uprawnienia pozwalające im na użytkowanie programu. Ponadto ciekawą opcją jest możliwość stosowania przez lekarzy aplikacji mobilnych umożliwiającym im korzystanie z systemu w każdej sytuacji.

 

Program wspierający inteligentne rozwiązania

Wysoka funkcjonalność systemu, jeśli chodzi o automatyzację kontaktów z pacjentami przekłada się na ograniczenie kosztów ponoszonych przez gabinety lekarskie w celu utrzymania tychże kontaktów. Ponadto Medfile jako program dla lekarzy daje szansę na:

  • efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami;
  • zastosowanie najnowszych rozwiązań;
  • skuteczne zarządzanie wizytami pacjentów;
  • zwiększanie samodzielności pacjentów.

Przy czym dzięki zastosowaniu spersonalizowanej strony WWW można stworzyć własną poddomenę, która będzie jednocześnie umożliwiała samodzielną rejestrację pacjentów na wizyty.

 

E-dokumentacja to coś więcej niż obowiązek

Bogata funkcjonalność Medfile pozwala na inteligentne zarządzanie gabinetem lekarskim, czasem swoje pracy, jak i danymi pacjentów. Oznacza to, że zastosowane rozwiązanie w postaci specjalistycznego systemu pozwoli na holistyczne kontrolowanie przeprowadzanych działań w zakresie prowadzonej działalności. Jednocześnie elektroniczna dokumentacja medyczna będąc obowiązkiem wprowadza rozwiązania, które pozwalają zadbać o bezpieczeństwo każdego z pacjentów i zwiększają ogólny komfort lekarzy.