Panel badawczy – wykorzystaj jego możliwości

Dział Badawczy

Nauka i biznes opierają się na ludzkim działaniu. Opinie oraz zachowania jednostek mają wpływ na kreowanie wizerunku firm, instytucji oraz organizacji społecznych. Działania marketingowe dużych korporacji czerpią z informacji zwrotnych odnoszących się do produktów i usług oferowanych klientom. Jeśli chcesz rozwinąć swój biznes bazując na szczegółowych danych na temat oferowanych przez Ciebie produktów i usług, sprawdź co zyskasz poprzez panel badawczy....
czytaj dalej...

Organizacja badań obserwacyjnych

Dział Badawczy

Z każdym rokiem przybywa realizowanych badań obserwacyjnych, klinicznych, edukacyjnych i epidemiologicznych. Nie tylko są one przeprowadzane dla firm komercyjnych i koncernów farmaceutycznych, lecz także ich realizacją zajmują się niekomercyjne, publiczne ośrodki naukowe. Wszystkie badania posiadają bardzo zbliżone do siebie etapy przygotowawcze oraz realizacyjne. Proces przygotowawczy badania obserwacyjnego rozpoczyna się określeniem dokładnej próby badawczej, czasu trwania badania, przygotowania metodologii badawczej. Kolejnym krokiem jest zawiązanie ścisłej współpracy z jednostką medyczną, a firmą badawczą, w celu realizacji badania obserwacyjnego. Właściwe badanie przeprowadza się z udziałem grup respondentów w klinice lub szpitalu. Końcowymi etapami procesu jest m.in. przygotowanie danych do analizy statystycznej, medycznych analiz statystycznych, a następnie opracowanie raportu końcowego z wyłonieniem najistotniejszych wniosków na przyszłość....
czytaj dalej...

Profesjonalne analizy statystyczne dla medycyny

Dział Badawczy, Dział bazodanowy

Każda firma medyczna czy farmaceutyczna wcześniej czy później napotyka na problem związany z możliwością przetworzenia ogromnej ilości danych pochodzących z prowadzonych przez nie badań klinicznych, epidemiologicznych, obserwacyjnych i edukacyjnych. Badania te są nieodzowną częścią rozwoju tych przedsiębiorstw, wręcz niezbędnym ich elementem, jednak oczywiste jest, że im bardziej firma się rozwija, im więcej badań prowadzi, tym więcej danych trafia do niej do przetworzenia. To może spowodować zbytnie obłożenie działu statystyk i analiz. Odpowiedzią na ten problem jest oferta najlepszych firm badawczych. Zwykło się uważać, że zajmują się one badaniami rynku i opinii, ale to błędne myślenie. Już od wielu lat w ich ofercie można znaleźć obsługę medycznych i farmaceutycznych projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki medycznej....
czytaj dalej...

Płatne ankiety online

Dział Badawczy, Dział marketingowy

W badaniach rynku i opinii firmy badawcze wykorzystują nie tylko metody jakościowe, jak mystery shopping (tajemniczy klienta), IDI (indywidualne wywiady pogłębione), FGI (zogniskowane wywiady grupowe), czy case studies, ale też ilościowe, jak ankiety telefoniczne CATI, ankiety wspomagane komputerowo CAPI i badania internetowe CAWI. W związku z niskimi kosztami i stosunkowo krótkim czasem realizacji te ostatnie zdobywają coraz większą przewagę nad pozostałymi. Oprócz zalet mają jednak pewien minus – agencja badawcza musi posiadać bardzo dużą sieć respondentów, by efektywnie wykonywać ankiety internetowe. Właśnie dlatego, w celu zachęcenia internautów do wypełniania ankiet są to płatne ankiety....
czytaj dalej...

Gama rozwiązań informatycznych

Dział Badawczy, Dział bazodanowy, Dział marketingowy

Oprogramowanie szyte na miarę jest niczym innym jak po prostu gamą rozwiązań tworzonych w indywidualny sposób. Takie rozwiązanie zaspokaja potrzeby klientów, gdyż dostosowywane jest do ich potrzeb. Programy szyte na miarę najczęściej tworzy się na specjalne zamówienie, po wcześniejszej analizie wymagań i potrzeb przedsiębiorstwa zlecającego ich stworzenie....
czytaj dalej...

Rynek medyczny

Dział Badawczy

Wartość rynku medycznego w Polsce stale rośnie, a co za tym idzie, rośnie też liczba podmiotów wchodzących na rynek. Aby utrzymać się w ścisłej czołówce, wiele dużych koncernów medycznych poszło w ślady wiodących przedstawicieli innych branż i rozpoczęło rozwijanie własnych działów badań marketingowych. Badania rynku medycznego pomagają poprawnie określić stan firm konkurencyjnych, rozpoznać stosowane przez nie strategie a także przejąć najskuteczniejsze struktury działania. Dzięki badaniom rynku medycznego można zidentyfikować odpowiedni poziom cenowy dla planowanych do wprowadzenia do aptek produktów. Szeroki zakres możliwości badań rynku medycznego z pewnością pozwala na różnorodne ich zastosowania....
czytaj dalej...

Rynek dóbr szybkozbywalnych

Dział Badawczy

Rynek dóbr szybkozbywalnych należy do przestrzeni niezwykle wręcz zatłoczonych. W natłoku marek i produktów niezwykle trudno wybić się z anonimowości. Niektórym jednak się do udaje – ton nadają tej branży duże koncerny, których wspólną cechą jest zwykle umiejętność odpowiedniego przewidywania i lansowania swoich produktów. Znakomitą strategią marki jest na przykład unikalny produkt, stający się ostatecznie nazwą użytkową całej generacji produktów. Proces ten zilustrować można choćby na przykładzie niemowlęcych obiadków w słoiczku – które większość z nas przywykła nazywać po prostu gerberkami, bez względu na to, od jakiego producenta pochodzi rzeczywisty egzemplarz słoiczkowego dania. Inna fantastyczna strategia ma związek ze spójną kolorystyką, jak w przypadku produktów Nivea, gdzie kolor (granat o charakterystycznym natężeniu) stał się właściwie synonimem marki. Poszukując swojej drogi w tłocznym świecie producentów FMCG warto skorzystać z usług licencjonowanego przewodnika....
czytaj dalej...

Diagnostyka w przedsiębiorstwie

Dział Badawczy

Do najpowszechniejszych sposobów pozyskania wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa należą badania satysfakcji. Ankietowane w nich osoby to zwykle pracownicy firmy oraz jej klienci – dzięki ich wypowiedziom kierownictwo uzyskuje stosunkowo dokładny ogląd rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, wraz ze zidentyfikowanymi tą drogą niedociągnięciami, które mogły by umknąć wizytatorowi. Codzienne doświadczenie wspomnianych grup pozwala cenić wyżej informacje pozyskane bezpośrednio od nich. Warto wspomnieć, że istnieje także inny, nie tak oczywisty pozytywny aspekt badań opinii – jest to aspekt psychologiczny. Oceniając poszczególne aspekty, pod kątem których badane jest przedsiębiorstwo, badani nie są zwykle skłonni udzielać negatywnych ocen w nieprzemyślany sposób. Oceniwszy poszczególne aspekty stosunkowo wysoko, zyskują pozytywny całościowy obraz przedsiębiorstwa – choć niekoniecznie tak by je ocenili, gdyby dokonywali wyłącznie oceny całościowej....
czytaj dalej...

Tajemniczy klient – stawianie na jakość

Dział Badawczy, Dział marketingowy

Jedną z technik badawczych, które powinny być wykorzystywane częściej w badanich rynku i badaniach marketingowych powinien być tajemniczy klient. Jest to technika nieodzowna w badaniu obszarów, gdzie następuje kontakt pracowników firmy z klientami. Niezależnie od tego, czy jest to firma usługowa, czy produkcyjna. Mogą to być działy obsługi klienta, sprzedaży, reklamacji, infolinii, czy marketingu. Jest to jednak stosunkowo droga i czasochłonna technika. Warto jednak zainwestować w nią środki, ponieważ dzięki wynikom tego badania można podnieść jakość obsługi klienta, dostosować politykę informacyjną do zmieniających się potrzeb klientów, zwiększyć skuteczność kampanii marketingowej. Tak wymagające badanie, jak mystery shopping, musi być przeprowadzone przez profesjonalistów, a więc dysponującą doświadczonym zespołem agencję badawczą....
czytaj dalej...