Co można badać dzięki technice CATI?

Bez kategorii

Wywiady telefoniczne metodą CATI wciąż cieszą się dużą popularnością, gwarantują bowiem wysoką jakość pozyskiwanych danych oraz szybki czas realizacji. Mają również bardzo szerokie zastosowanie i to zarówno w przypadku przedsiębiorstw, jak i organizacji rządowych oraz non-profit. W jakich dokładnie sytuacjach można z nich skorzystać?

Badanie opinii mieszkańców

Metoda CATI znajduje zastosowanie m.in. jako technika, dzięki której można poznać opinie mieszkańców konkretnych regionów na wydarzenia społeczne, polityczne oraz ekonomiczne. Można tym samym zdiagnozować również problemy społeczne, a także poziom zadowolenia danych grup społecznych.

Badania satysfakcji klientów

Kolejnym obszarem zastosowań metody CATI jest badanie satysfakcji klientów. Dla przedsiębiorstw to bardzo ważny parametr, który powinien być okresowo kontrolowany, aby wdrożyć ewentualne działania naprawcze oraz dowiedzieć się, z czego wynika spadek popularności oferty danego podmiotu.

Metoda ta w przypadku przedsiębiorstw sprawdza się również do sporządzenia dokładniejszego profilu klientów, a także dowiedzenia się, jakie zdanie mają oni na temat produktów lub usług przedsiębiorstwa.

Badanie skuteczności działań marketingowych

Obecnie po każdej kampanii marketingowej konieczne jest sprawdzenie, czy zostały spełnione jej założenia. Można skontrolować to również za pośrednictwem metody badawczej CATI i to także pod szerszym kątem znajomości marki oraz przywiązania do niej.

Będzie to niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy kampania marketingowa miała charakter ogólnokrajowy lub była kierowana do określonej grupy respondentów. Wówczas CATI to bardzo dobra metoda, by zbadać wrażenia grupy docelowej na jej temat.

Badania satysfakcji pracowników

Metoda CATI charakteryzuje się anonimowością, dlatego też sprawdza się również do badania ogólnego zadowolenia pracowników przedsiębiorstw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracowników, dlatego też szczególnie istotne jest dbanie o ich satysfakcję w miejscu zatrudnienia.

Kiedy jeszcze metoda CATI?

Wymienione przykłady to niejedyne sytuacje, gdy warto skorzystać z możliwości, które daje metoda CATI. Bardzo często znajduje ona zastosowanie także w przypadku badań odnoszących się do grup respondentów, do których ze względu na ich określone cechy nieco trudniej jest dotrzeć.

Jeśli są Państwo zainteresowani zleceniem przeprowadzenia badań metodą CATI, zachęcamy do skorzystania z doświadczenia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Firma ta dysponuje własnym działem do realizacji badań telefonicznych, a także autorskim oraz innowacyjnym systemem do ich przeprowadzania.