Wskazówki dotyczące przeprowadzania wywiadów pogłębionych

Bez kategorii

Przeprowadzanie wywiadów pogłębionych jest idealną metodą badawczą umożliwiającą uzyskanie bardzo szczegółowych odpowiedzi od interesariuszy. Wypełnianie wywiadu pogłębionego pozwala ankieterowi na zbadanie odpowiedzi respondentów w celu uzyskania szczegółowych informacji na dany temat. Dzięki zastosowaniu technik wywiadów pogłębionych, badacz może zagłębić się w dany temat poprzez badanie konkretnych zagadnień, aspektów, motywacji, wpływów, nawyków i obszarów zainteresowań.

Stwórz łatwy w użyciu przewodnik po wywiadach pogłębionych

Przewodnik po wywiadach pogłębionych pomaga badaczom być na bieżąco podczas przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Pozwala on również naukowcom na usprawnienie zadawania pytań w trakcie wywiadu, co jest szczególnie pomocne w przypadku, gdy wielu ankieterów przeprowadza wywiady pogłębione dotyczące różnej tematyki. Dzięki takim przewodnikom osoby przeprowadzające wywiady pogłębione mają zapisane kluczowe frazy, co pozwala im na zadawanie dodatkowych, bardziej szczegółowych pytań.

Zapisuj kluczowe frazy w trakcie lub zaraz po zakończeniu wywiadu pogłębionego

Dużą zaletą wypełniania wywiadów pogłębionych jest zdolność do zrozumienia przyczyn leżących u podstaw interesujących nas tematów. Najlepszym sposobem na zachowanie tych informacji przez ankietera po zakończeniu wywiadu jest zapisanie kluczowych informacji, które zostały zebrane od respondentów. Najlepiej jest, aby badacz zrobił krótkie notatki podczas wywiadu lub zapisał swoje przemyślenia bezpośrednio po jego zakończeniu. W ten sposób nie pominiemy żadnych informacji, które uzyskaliśmy przeprowadzając wywiad pogłębiony.

Dołącz pytania skalowane w celu uzyskania wglądu w dane ilościowe

Skalowane pytania pomagają badaczom określić podobieństwa i różnice między respondentami. Przykładem skalowanego pytania może być: „Proszę ocenić swój poziom zadowolenia pomiędzy 1, a 5, przy czym „1″ jest silnie niezadowolony, a „5″ silnie zadowolony”. Pytania te są powszechne w sondażach, ale są również przydatne przy wypełnianiu wywiadów pogłębionych. Zadawanie skalowanych pytań przypisuje konkretnemu aspektowi wartość merytoryczną. Stąd badacze mogą pójść o krok dalej, pytając respondenta o powody, dla których wybrał daną liczbę.

Nie obawiaj się trochę odbiec od scenariusza.

Strukturalne, półstrukturalne i niestrukturalne to trzy rodzaje przewodników wywiadów pogłębionych. Strukturalny to taki, w którym ankieter musi zadać respondentowi konkretne pytania w określonej kolejności. Niestrukturyzowany jest przeciwieństwem tego i pozwala badaczom na zadawanie pytań według własnego uznania. Najczęstszym typem przewodników wywiadów pogłębionych są przewodniki półstrukturalne, co pozwala badaczowi w trakcie wywiadu nieco odbiegać od przewodnika wywiadu pogłębionego według własnego uznania. Podczas wypełniania wywiadów pogłębionych badacze nieuchronnie zaniedbują pytania o ważne informacje. Półstrukturalne przewodniki wywiadów pogłębionych pozwalają badaczom na zadawanie pytań o kluczowe informacje, które mogły zostać pominięte. Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez respondentów, badacze będą mogli zaktualizować pytania zawarte w przewodniku wywiadu pogłębionego w celu włączenia nowych pytań do przyszłych wywiadów.

Nie spiesz się i powiedz: „Dziękuję!”

Pamiętaj, aby podziękować respondentowi za poświęcony czas na rozmowę. To proste, łatwe i przypomina respondentowi, że przekazane przez niego informacje będą miały bezpośredni wpływ na biznes lub projekt.

Stosując się do tych wskazówek w trakcie przeprowadzania wywiadów pogłębionych możemy uniknąć różnorodnych błędów. Pozwoli nam to na uzyskanie i przeanalizowanie rzetelnych i kompletnych informacji zebranych od respondentów.