Metody przeprowadzania badań marketingowych ubezpieczeń

Dział marketingowy

Badania marketingowe ubezpieczeń to dla podmiotów tej branży sposób na uzyskanie wielu wartościowych informacji, głównie na temat preferencji samych konsumentów. Jakie dokładnie mogą to być dane, a także w jaki sposób się je pozyskuje?

Cele przeprowadzania badań marketingowych ubezpieczeń

Cele dla których przeprowadza się badania marketingowe ubezpieczeń mogą być różne. Przykładowe z nich to:

  • jakie kryteria przy wyborze polisy mają największe znaczenie,
  • jaki zaufaniem cieszą się poszczególne podmioty w tym segmencie,
  • jakie są potrzeby konsumentów,
  • jaki wizerunek ma towarzystwo ubezpieczeniowe na tle rynkowych konkurentów.

Oczywiście cele realizacji takiego badania mogą być różne, w zależności od potrzeb podmiotu, który zleca jego wykonanie.

Realizacja badania marketingowego ubezpieczeń

Metody przeprowadzania tego typu analiz są różne i co ważne, istnieje też opcja ich wzajemnego łączenia. Łączenie zalecane jest zwłaszcza wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa chce uzyskać kompleksowe informacje i to od różnych grup interesariuszy, nie tylko od klientów.

W wyborze odpowiednich metod do badania marketingowego ubezpieczeń pomagają eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy od 16 lat realizują projekty dla przedsiębiorstw różnych sektorów.

Metoda CAWI

Przy przeprowadzaniu badań marketingowych bardzo często korzysta się z metody CAWI, która sprawdza się przede wszystkim ze względu na możliwość łatwego dotarcia do poszczególnych grup docelowych. Jej pozostałe zalety to również:

  • krótki czas uzyskiwania wyników,
  • bieżąca kontrola nad spływającymi danymi,
  • niski koszt realizacji,
  • możliwość dołączania elementów multimedialnych, np. wariantów reklam.

CAWI sprawdza się również przy przeprowadzaniu badań marketingowych ubezpieczeń, przy czym zwłaszcza przy pozyskiwaniu danych od młodszych konsumentów, bowiem ci starsi wciąż stanowią mniejszość w internetowych bazach.

Metoda CATI

Kolejnym techniką przeprowadzania badań marketingowych ubezpieczeń jest CATI, czyli wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Warto przy tym pamiętać, że nie każdy problem badawczy można badać właśnie tym sposobem. Ograniczeniem w tej sytuacji jest m.in. niemożność zadawania bardziej pogłębionych pytań.

CATI sprawdza się jednak wtedy, gdy firma zlecająca badanie chce dotrzeć do nieco starszej grupy respondentów, bowiem takie osoby zdecydowanie chętniej biorą udział w ankietach przeprowadzanych drogą telefoniczną.

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

Badania marketingowe ubezpieczeń można też realizować za pomocą Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Polegają one na bezpośrednich rozmowach z respondentami, co pozwala na otrzymanie bardzo szczegółowych informacji na temat badanych zjawisk.

Średni czas trwania takiego wywiadu to około 1 godziny, dlatego też głównym wyzwaniem jest w tym przypadku liczba osób, na których można go przeprowadzić. Zazwyczaj więc stanowi on formę wspierającą przy innych metodach.

Przeprowadzaniem badań marketingowych ubezpieczeń za pomocą różnych metod zajmuje się Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, którego eksperci zawsze dobierają te techniki, które zagwarantują najbardziej kompleksowe informacje.