Rynek medyczny

Wartość rynku medycznego w Polsce stale rośnie, a co za tym idzie, rośnie też liczba podmiotów wchodzących na rynek. Aby utrzymać się w ścisłej czołówce, wiele dużych koncernów medycznych poszło w ślady wiodących przedstawicieli innych branż i rozpoczęło rozwijanie własnych działów badań marketingowych. Badania rynku medycznego pomagają poprawnie określić stan firm konkurencyjnych, rozpoznać stosowane przez nie strategie a także przejąć najskuteczniejsze struktury działania. Dzięki badaniom rynku medycznego można zidentyfikować odpowiedni poziom cenowy dla planowanych do wprowadzenia do aptek produktów. Szeroki zakres możliwości badań rynku medycznego z pewnością pozwala na różnorodne ich zastosowania.

Specjalizacja i doświadczenie

Realizacje w zakresie badań rynku farmaceutycznego oferowane są przez rozmaite firmy badawcze. Planując kampanię warto zapoznać się dogłębnie ze stronami internetowymi firm badawczych, których udział w początkowej i końcowej fazie programu będzie niezbędny. Istotne jest, żeby wśród rozważanych kandydatów na realizatora badań rynku medycznego uwzględnione były takie kryteria jak doświadczenie i specjalizacja. Firmy o wysokim stopniu wyspecjalizowania w analizach dla rynku medycznego posiadają zwykle własne oprogramowanie, niezbędne w badaniach prowadzonych dla rynku medycznego, co okaże się szczególnie istotne w przypadku badań realizowanych za pośrednictwem lekarzy, na przykład badań skuteczności i popularności nowych produktów farmakologicznych. Doświadczenie w prowadzeniu tego typu badań z pewnością korzystnie wpływa na relacje z realizatorem usług badania rynku medycznego – skomplikowanie wewnętrzne systemu opieki oraz liczne obwarowania prawne wokół tego rynku z pewnością mogą dostarczać zarówno trudności interpretacyjnych, jak i być przyczyną niedomówień a w konsekwencji braku płynności we współpracy zamawiającego z wykonawcą usługi badawczej.

Metodologia badań rynku medycznego

Metody realizacji badań rynku medycznego wykorzystują metodologię wypracowaną przez nauki społeczne oraz statystykę. Wykorzystywane w poszczególnych realizacjach techniki pomiaru oraz interpretacji wyników różnią się w zależności od celu i charakteru zlecanego badania dla rynku medycznego. Zasadniczo badania tego typu obejmują trzy grupy respondentów. Są to pacjenci/klienci aptek, pracownicy podmiotów medycznych – lekarze, ale także fizjoterapeuci, pielęgniarki i rejestratorzy medyczni – oraz pracownicy aptek (zarówno magistrzy farmacji, jak i technicy farmacji). Dotarcie do pracowników instytucji związanych z rynkiem medycznym jest niełatwym zadaniem. Zwykle są to osoby zajęte, tłumaczące się brakiem czasu, co znacznie utrudnia możliwość przeprowadzenia z nimi badania ankietowego na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku pacjentów/klientów aptek. Dobre firmy oferujące badania rynku medycznego dysponują własnymi sposobami dotarcia do grup trudnodostępnych, do których należą wspomniane grupy.