Organizacja badań obserwacyjnych

Z każdym rokiem przybywa realizowanych badań obserwacyjnych, klinicznych, edukacyjnych i epidemiologicznych. Nie tylko są one przeprowadzane dla firm komercyjnych i koncernów farmaceutycznych, lecz także ich realizacją zajmują się niekomercyjne, publiczne ośrodki naukowe. Wszystkie badania posiadają bardzo zbliżone do siebie etapy przygotowawcze oraz realizacyjne. Proces przygotowawczy badania obserwacyjnego rozpoczyna się określeniem dokładnej próby badawczej, czasu trwania badania, przygotowania metodologii badawczej. Kolejnym krokiem jest zawiązanie ścisłej współpracy z jednostką medyczną, a firmą badawczą, w celu realizacji badania obserwacyjnego. Właściwe badanie przeprowadza się z udziałem grup respondentów w klinice lub szpitalu. Końcowymi etapami procesu jest m.in. przygotowanie danych do analizy statystycznej, medycznych analiz statystycznych, a następnie opracowanie raportu końcowego z wyłonieniem najistotniejszych wniosków na przyszłość.

Realizacja badań obserwacyjnych

Tylko profesjonalne agencje badawcze są w stanie zagwarantować właściwie prowadzenie badań obserwacyjnych. Cały proces badań marketingowych, obserwacyjnych, edukacyjnych, epidemiologicznych czy klinicznych. Dzięki swemu doświadczeniu, posiadają szeroką ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Przed wyborem konkretnej firmy badawczej, warto zwrócić uwagę na doświadczenie i referencje nie tylko ogółu, lecz także pojedynczych pracowników działu IT, zespołu badawczego oraz analityków. Dzięki takim zabiegom oferta dostosowywana jest zarówno do ogromnych koncernów farmaceutycznych, jak i małych firm medycznych, co z kolei prowadzi do otrzymania rzetelnych wyników badań. Specjaliści z doświadczeniem w analizach bioinformatycznych oraz biotechnologicznych potrafią połączyć pracę komercyjną z naukową dla osiągnięcia sukcesu.

Realizacja badań klinicznych a realizacja badań obserwacyjnych

Badania kliniczne i badania obserwacyjne różnią się w jednej kluczowej kwestii. Pierwsze z nich prowadzi się dopiero po stworzeniu leku, lecz przed jego wprowadzeniem do obiegu. Badania kliniczne polegają na sprawdzeniu w jaki sposób ów lek działa, czy nie szkodzi badanym, na jaką grupę badanych działa najlepiej. Warto podkreślić, że badania prowadzi się nie tylko na chorych, ale także na zdrowych respondentach. W zależności od tego jaki jest wpływ na grupę kontrolną, wtedy wprowadza się na rynek dany lek lub nie. Badania obserwacyjne natomiast prowadzone są w czasie trwania leczenia. Realizuje się je po wprowadzeniu leku w obieg, w celu sprawdzenia, czy działa tak jak w fazie testów klinicznych, czy może występują skutki uboczne, po których należy go odstawić. W trakcie badań obserwacyjnych oceniana jest skuteczność terapii, rodzaje niepożądanych zdarzeń oraz czynniki ryzyka. Kluczową różnicą jest także kwestia finansowa, ponieważ drugi rodzaj badań jest znacznie tańszy niż pierwszy, a także nie zajmuje tyle czasu.