Profesjonalne analizy statystyczne dla medycyny

Każda firma medyczna czy farmaceutyczna wcześniej czy później napotyka na problem związany z możliwością przetworzenia ogromnej ilości danych pochodzących z prowadzonych przez nie badań klinicznych, epidemiologicznych, obserwacyjnych i edukacyjnych. Badania te są nieodzowną częścią rozwoju tych przedsiębiorstw, wręcz niezbędnym ich elementem, jednak oczywiste jest, że im bardziej firma się rozwija, im więcej badań prowadzi, tym więcej danych trafia do niej do przetworzenia. To może spowodować zbytnie obłożenie działu statystyk i analiz. Odpowiedzią na ten problem jest oferta najlepszych firm badawczych. Zwykło się uważać, że zajmują się one badaniami rynku i opinii, ale to błędne myślenie. Już od wielu lat w ich ofercie można znaleźć obsługę medycznych i farmaceutycznych projektów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem statystyki medycznej.

Istotność planu analizy statystycznej

Z uwagi na dużą różnorodność ośrodków zlecających badania (uniwersytety medyczne, centralne jednostki naukowe, średnie i duże firmy, a także międzynarodowe korporacje), analitycy z najlepszych agencji badawczych muszą dostosować swoją ofertę do ich specyfiki. Inne potrzeby mają bowiem uczelnie, a inne biznes. Ten sam jest jednak cel prowadzenia badań i analiz – wprowadzenie na rynek medyczny nowych, lepszych rozwiązań, procedur i leków dla oczekujących na to pacjentów. Prowadzące do tego analizy statystyczne są zatem niezwykle istotne. Planuje się je wraz z całym procesem badawczym, od początku uwzględniając jaką postać mają mieć dane, baza danych, jakie testy mają zostać wykonane, jakie będzie trzeba skonstruować modele. Podstawowym elementem jest plan analizy statystycznej (inaczej SAP), określenie próby, jej randomizacja i oczywiście postawienie hipotez na podstawie sformułowanych celów badania.

Przetwarzanie danych

Właściwie zaplanowany i przeprowadzony proces badawczy dostarczy niezbędnej ilości danych wstępnie już przygotowanych do obróbki. Trafią one do wyspecjalizowanego w medycznych analizach statystycznych dla medycyny działu firmy badawczej. Wśród jego pracowników muszą znajdować się eksperci w dziedzinach takich jak bazy danych, oprogramowanie bazodanowe, pakiety statystyczne, bioinformatyka, matematyka stosowana. Stosują oni najnowocześniejsze rozwiązania programistyczne i bazodanowe, korzystając z już sprawdzonych narzędzi (SPSS, R) bądź też programując niezbędne narzędzia w najpopularniejszych językach programowania. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie analiz takich jak proste statystyki opisowe, porównawcze, ale też bardziej zaawansowane, poczynając od korelacji i regresji, aż po analizy przeżycia. Na każdym etapie dane i analizy sprawdzane są co najmniej dwustopniowo, by zagwarantować ich rzetelność. Na koniec powstają raporty statystyczne i medyczne opracowania statystyczne, wydatnie przyczyniające się do rozwoju firmy, która zleciła opracowania statystyczne.