Useful information about market research in Poland

In Fast Moving Consumer Goods (FMCG) branch you can find articles of daily use, such as groceries, domestic detergents, cosmetics. It is, as you may see from its definition – fast moving. What does it mean? Well, high demand, market flexibility, low manufacture cost and bulk selling. It is not so simple, may you think, and you are right. Because this branch is characterized by very high level of competitiveness. This is perfectly understandable, when you consider, that in every shop every client has a choice of many brands. The company do not have secured market for its products, because of many competitors. Such market needs additional costs of advertising operations. It is essential to conduct market research Poland. Its results may help in sales department, customer service department, marketing department....
czytaj dalej...

Decydujące znaczenie badań marketingowych i badań rynku

W odniesieniu sukcesu przez firmy z branży farmaceutycznej i medycznej decydujące może okazać się prowadzenie badań marketingowych i badań rynku. Dzięki nim można pozyskać kluczowe dane na temat skuteczności dotychczasowych działań firmy a także możliwości jej rozwoju.

Przystępność badań rynku

Potrzeba prowadzenia badań marketingowych, w tym w szczególności badań rynku jest dla większości przedsiębiorców oczywista. Nie trzeba ich do tego przekonywać. Opinia publiczna również zdaje sobie sprawę z istnienia takich badań, przecież niejeden klient już się z nimi osobiście zetknął, występując w roli respondenta. Ale badania rynku mogą być przystępne nie tylko dla ankietowanego. Mogą być łatwe i przyjazne dla przedsiębiorcy i ankietera. Wystarczy odpowiednie podejście....
czytaj dalej...

Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne to zbiór działań mających na celu poznanie wszystkich procesów zachodzących w ramach danego działania lub obiektu w celu jeszcze lepszego jego zrozumienia, oraz wykorzystywania go do swoich celów biznesowych. Ewaluacja dla biznesu polegać więc będzie przede wszystkim na systematycznym zbieraniu informacji o konkretnych działaniach takich jak na przykład proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, w celu doprowadzenia do jego optymalizacji i jeszcze wyższego poziomu efektywności z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych....
czytaj dalej...

Badania fokusowe

Badania fokusowe czyli inaczej zogniskowany wywiad grupowy (ang. focus group interview) – metoda badawcza stosowana przede wszystkim w badaniach jakościowych w socjologii, psychologii, badaniach społecznych i marketingowych. Wykorzystywane są do pozyskiwania podstawowych danych, niezbędnych do określenia problematyki badań, oraz do ustanowienia narzędzi wykorzystywanych w badaniach ilościowych, czyli z reguły ankiety lub kwestionariusza do wywiadów prowadzonych w ramach badań....
czytaj dalej...

Analizy statystyczne

Analiza statystyczna to zbiór odpowiednich obliczeń i działań na danych zebranych w wyniku badań statystycznych, czyli na przykład spisów powszechnych, które pozwalają nam na określenie zmienności konkretnych zjawisk masowych. Można tutaj powiedzieć, iż pierwsze analizy statystyczne były wykorzystywane już w starożytnym Rzymie, bowiem prowadzone spisy powszechne należało tutaj odpowiednio analizować w celu wyciągnięcia wniosków ułatwiających planowanie tak rozległym imperium....
czytaj dalej...

Badania rynku

Badania rynku mają na celu przede wszystkim określenie zjawisk i procesów zachodzących na rynku, przyczyn ich powstawania i tendencjach panujących dla poszczególnych zjawisk. Chodzi przede wszystkim o to, aby dokładnie określić, czy dane zjawisko na przykład popyt na dany rodzaj produktów czy tez usług, będzie się utrzymywał na dobrym poziomie, będzie spadał, czy też będzie rósł. Przyczyny pojawienia się tego popytu także odgrywają bardzo istotną rolę, bowiem jest to wiedza, która może się okazać niezwykle cenna w przyszłości....
czytaj dalej...

Badania opinii

Oferujemy przeprowadzanie profesjonalnych badań opinii na zlecenie zarówno klientów instytucjonalnych, biznesowych, jak i indywidualnych. Przeprowadzane przez nas badania opinii, charakteryzują się wysokim poziomem jakości i dokładności, wobec czego wyniki jakie osiągamy także należą do bardzo dokładnych, przez co też można bez żadnych obaw zastosować je w procesach decyzyjnych. Menadżerowie firm i korporacji bardzo chętnie sięgają po wyniki naszych badań, bowiem z doświadczenia wiedzą, iż jest to bardzo pożyteczne działanie w celu minimalizacji ryzyka podejmowanych decyzji....
czytaj dalej...

Badania marketingowe

badania marketingoweBadania marketingowe to według pojęcia encyklopedycznego, proces zbierania obiektywnych i rzetelnych informacji wraz z ich przetwarzaniem, który jest podejmowany w celu zmniejszenia ryzyka podejmowanych przez menadżerów decyzji marketingowych. Pojęcie badania marketingowego jest tutaj o wiele szersze niż na przykład pojęcie badania rynku, które z kolei jest nieco ogólniejsze od pojęcia analizy rynku. Jednym słowem badania marketingowe to przede wszystkim zestaw badań, dzięki którym menadżer przedsiębiorstwa, może pozyskać wiedzę pozwalającą na minimalizację ryzyka podejmowanych przez siebie decyzji....
czytaj dalej...