Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – kompleksowy program do prowadzenia EDM

elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – rozwiązania EDM w gabinecie

Rozwiązania, które niesie ze sobą Elektroniczna Dokumentacja Medyczna sprawiają, że można zarządzać placówką szybciej i sprawniej. Czas wypełniania dokumentacji pacjentów staje się bardziej zoptymalizowany dzięki programowi do EDM. Przy odpowiednim wyborze oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej specjalista zyskuje wiele nowych możliwości zarządzania kartotekami swoich pacjentów, jak i administrowaniem gabinetu.

Najnowsze wytyczne w służbie zdrowia, a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami polską służbę zdrowia czeka wiele zmian. Niektóre z nich już zaczęły obowiązywać, jak wystawienie elektronicznych zwolnień (e-Zwolnień), inne zaczną być obligatoryjne w najbliższym czasie. Już niedługo w polskim systemie opieki zdrowotnej nastąpi całkowite przejście na systemy obsługujące EDM pacjentów. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile® EDM poza obowiązkowymi dokumentami (w zależności od wyboru oprogramowania), takimi jak wspomniane e-Recepty oraz e-Zwolnienia, dzięki EDM można wykonywać działania związane z administracją gabinetu, takimi jak:

  • rejestracja pacjentów na wizyty indywidualne, grupowe oraz cykliczne (do konkretnego specjalisty, na usługi lub do gabinetu);
  • wysyłanie powiadomień SMS do pacjenta, o nadchodzącym terminie wizyty;
  • prowadzenie magazynu leków oraz produktów używanych w placówce (narzędzia, sprzęt, środki czystości);
  • importowanie dotychczasowej bazy danych z innego, starszego oprogramowania (np. księgi pacjentów czy też raportów wizyt);
  • połączenie z systemem WFirma;
  • integracja z systemem eWUŚ oraz platformą NFZ P1 oraz P2;
  • opłaty pacjentów za świadczone usługi medyczne.

Rozwiązania dodatkowe w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Oprogramowanie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® EDM sprawdza się także, jako jedna z możliwości generowania zysków i dotarcia do nowego grona pacjentów. Będąc lekarzem, który niedawno ukończył specjalizację, może jeszcze nie być znany w środowisku pacjentów. Aby lepiej dotrzeć do chorych warto umieścić swoją wizytówkę w sieci lub zbudować prostą stronę www. Za pomocą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Medfile® można zrobić to zupełnie za darmo i umieścić ważne dla pacjentów informacje, tj.: numer telefonu, cennik usług medycznych, mapa dojazdu do gabinetu.

Innowacyjne rozwiązania w gabinecie medycznym z użyciem EDM

Dobry wybór oprogramowania do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przekłada się na rozwój placówki. Nowoczesne rozwiązania EDM Medfile® otwierają specjalistów również na telemedycynę, czyli możliwość prowadzenia specjalistycznych konsultacji medycznych bez ograniczeń związanych z odległością pomiędzy pacjentem, a lekarzem. Szybkie i sprawne zarządzanie placówką jak i kartotekami pacjentów może także przebiegać w przypadku kiedy pacjenci potrzebują pomocy będąc poza granicami kraju, czy też bez możliwości dojazdu do specjalisty. Sprawdź, jak działają nowe możliwości kontaktu z pacjentem.