Program dla psychiatry – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w gabinecie psychiatry

Program dla psychiatry w każdej placówce, w której specjalista psychiatrii przyjmuje pacjentów, zoptymalizuje pracę nie tylko lekarza, ale także wszystkich pracowników współpracujących z gabinetem. Kompleksowe rozwiązania możliwe, dzięki udostępnieniu EDM w programie dla psychiatry, poprawią jakość pracy specjalisty, który będzie mógł przeznaczyć więcej czasu dla pacjentów niż na wypełnianie dokumentacji papierowej.
 

Program dla psychiatry ze specjalnymi funkcjami

Istotne zagadnienia, z jakimi spotyka się psychiatra podczas świadczenia kompleksowej pomocy pacjentom, to przede wszystkim możliwość:

 • wystawienia leków psychotropowych jak i odurzających,
 • dostosowana karta wizyty lekarskiej dla pacjenta z chorobą psychiczną lub zaburzeniami tego rodzaju,
 • podpowiedzi kodów ICD-9/10,
 • autosugestywne podpowiedzi nazw leków z szerokiej bazy.

Specjalistycznie dostosowane karty dla pacjentów nie są dostępne w każdym oprogramowaniu do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Program dla psychiatry Medfile® EDM zapewnia możliwość budowy własnej karty wizyty lekarskiej. We wspomnianej karcie można wstawiać grafiki, pola do zapisu większej ilości treści, skale pomiaru, tabele i wiele innych elementów rozbudowy karty. Jedną z podstaw tego rodzaju dokumentu medycznego są szablony dokumentów medycznych, potrzebnych dla pacjenta:

 • zaświadczenia lekarskie,
 • skierowania do szpitali,
 • skierowania do pracowni diagnostycznych,
 • skierowania do poradni specjalistycznych,

zgody na przetwarzanie danych, zgodne z przepisami RODO (możliwe edytowanie własnego szablonu).
 

e-Dokumentacja

Wystawianie wspomnianych e-Recept na leki psychotropowe i odurzające jest również możliwe poprzez program dla psychiatry Medfile® EDM. Funkcjonalność oprogramowania opiera się na kompatybilności z platformą NFZ P1/P2 oraz systemem eWUŚ umożliwiającym sprawdzenie czy pacjent jest ubezpieczony.
Dużym udogodnieniem w pracy lekarza psychiatry jest system rejestracji online, jak również rejestracja na wizyty grupowe oraz cykliczne. W przypadku programu Medfile® EDM jest także możliwy zapis pacjentów na:

 • terapię rodzinną, w której uczestniczy kilka osób;
 • meetingi pacjentów uzależnionych;
 • terapię małżeństw lub partnerów;

nie jest procedurą problematyczną. Warto dodać, że pacjenci mogą również sami zapisać się na wizytę do wybranego specjalisty. Dzięki samodzielnej rejestracji online, do której link można umieścić na stronie internetowej gabinetu lub placówki.

Program dla psychiatry umożliwia realizację obowiązkowych założeń dotyczących wprowadzenia e-Dokumentacji do obiegu polskiej ochrony zdrowia, tj:

 • e-Zwolnień, wprowadzonych obowiązkowo od 01.12.2018 r.,
 • e-Recept, wprowadzonych do systemów NFZ od 08.01.2020 r.,
 • w przyszłości e-Skierowań planowanych do wprowadzenia od 2021 r.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w programie dla psychiatry

Program dla psychiatry zapewnia pełen dostęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjenta. Możliwość wglądu w archiwum postępowania lekarskiego w chorobie pacjenta czy też we wcześniej przyjmowane leki. Większy zakres wiedzy i działań lekarzy daje sposobność do prowadzenia skutecznej i bardziej efektywnej terapii.

Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ma na celu rozwój w kierunku centralizacji wiedzy dotyczącej różnorodnych chorób i schorzeń w polskim społeczeństwie. Dzięki danym wprowadzanym do systemów lekarze będą mogli szybko pozyskiwać informacje o najskuteczniejszych i najmniej inwazyjnych metodach leczenia oraz o potencjalnych przyczynach powstawania chorób i ich nasilenia w różnych częściach Polski.

Także możliwość kontaktowania się specjalistów pomiędzy sobą, poprzez centralne bazy chorób i schorzeń sprawi, że konkretne przypadki będą mogły być diagnozowane szybciej.
 

Wypróbuj funkcje programu dla psychiatry

Program dla psychiatry Medfile® EDM zdecydowanie uporządkuje pracę specjalisty w gabinecie i zoptymalizuje funkcjonowanie placówki zajmującej się opieką medyczną nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. Sprawne i intuicyjne działanie będzie wsparciem zarówno dla lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, pielęgniarek i pielęgniarzy jak i opiekunów medycznych. Zapraszamy do testowania możliwości Medfile® EDM.