Analiza statystyczna – medycyna, farmacja i statystyka

Pomoc branży medycznej

W branży medycznej nieustannie prowadzone są badania, mające na celu rozwój tej dziedziny nauki, a także o charakterze biznesowym. Istotnym elementem wspierającym tego typu eksploracje są analizy statystyczne. Dzięki nim obserwacje badawcze można przekształcić w jasne i zrozumiałe dane, które dzięki postępującej informatyzacji, szybko docierają do lekarzy i naukowców na całym świecie.

Typy badań

Analiza statystyczna wykorzystywana jest w różnorodnych badaniach w branży medyczno-farmaceutycznej. Prowadzone na wielu płaszczyznach analizy zgromadzonych informacji, w trakcie (często wieloletnich badań klinicznych) służą m.in.:

  • ocenie i opiniowaniu na temat innowacji medycznych wprowadzanych na rynek,
  • badaniom w zakresie przyczyn i objawów PMS,
  • badaniu zjawisk epidemiologicznych,
  • badaniu dotyczącemu biorównoważności leków,
  • edukacyjne i obserwacyjne badania w dziedzinie medycyny,
  • zaawansowane badania kliniczne w fazach od I do IV.

Wysoka jakość systemów gromadzących i pozwalających zarządzać danymi z badań klinicznych pozwala na opracowywanie formularzy badań klinicznych odpowiedni dobór próby badawczej do przeprowadzenia reprezentatywnych analiz, randomizację grup pośród uczestników badań oraz rzetelne przygotowanie bazy danych.

Wysoka jakość kontroli danych wprowadzanych do systemu przez: badaczy, lekarzy, monitorów badań czy też sponsorów pozwala na natychmiastową reakcję w przypadku pojawiających się odchyleń od norm wyznaczonych w formularzu badań.

Analiza statystyczna to nie tylko istotny element zaawansowanych badań klinicznych w dziedzinie medycyny czy farmacji, ale także ważna część stricte naukowych – teoretycznych opracowań dotyczących zjawisk w medycynie. Liczbowe, statystyczne zestawienia, klarownie przedstawione za pomocą tabel i wykresów podnoszą rangę omawianych prac, uwiarygadniając przedstawiane problemy.

Zespół BioStat® proponujący współpracę w zakresie realizacji projektów badawczych dla medycyny i farmacji wspomaga także naukowców – doktorantów, samodzielnych pracowników naukowych, grupy badawcze, w zakresie konsultingu, korekcji i szkoleń dotyczących analiz statystycznych. Wieloletnie doświadczenie ekspertów z BioStat® na płaszczyźnie prowadzenia badań dla branży medycznej i największych naukowych ośrodków akademickich w Polsce sprawia, że jest to zespół godny zaufania.

Sprawdzalność metod i nieprzeciętne narzędzia  

W trakcie prowadzenia badań w medycynie czy farmacji należy zwracać uwagę na metody i narzędzia wykorzystywane przez zespół realizujący część analiz statystycznych w projekcie. W tej branży nie może dojść do pomyłek, gdyż może to zaważyć na ludzkim zdrowiu a nawet życiu. Warto przyjrzeć się, jakimi metodami posługują się statystycy prowadząc analizy. Czy są one odpowiednio dopasowane do celu badawczego czy wszystkie decyzje konsultują ze zleceniodawcą? Najbardziej niezawodne metody, to te z których można korzystać wielokrotnie, posługując się dodatkowo zaawansowanymi elektronicznymi pakietami statystycznymi, takimi jak R lub SPSS. Tego typu metody analityczne, to:

  • korelacje, testy statystyczne i modele statystyczne,
  • analizy przeżycia na podstawie krzywych Kaplana-Meiera,
  • jedno- oraz wielowymiarowe analizy danych.