Badania marketingowe

badania marketingoweBadania marketingowe to według pojęcia encyklopedycznego, proces zbierania obiektywnych i rzetelnych informacji wraz z ich przetwarzaniem, który jest podejmowany w celu zmniejszenia ryzyka podejmowanych przez menadżerów decyzji marketingowych. Pojęcie badania marketingowego jest tutaj o wiele szersze niż na przykład pojęcie badania rynku, które z kolei jest nieco ogólniejsze od pojęcia analizy rynku. Jednym słowem badania marketingowe to przede wszystkim zestaw badań, dzięki którym menadżer przedsiębiorstwa, może pozyskać wiedzę pozwalającą na minimalizację ryzyka podejmowanych przez siebie decyzji.

Podstawowym przedmiotem badań marketingowych są:

  • badania reklamy (nad treścią przekazu reklamowego oraz nad środkami reklamowymi)
  • badania produktu (popyt na nowe produkty, akceptacja nowego produktu, badania cech i wartości produktów konkurencyjnych, testy produktów już obecnych w sprzedaży)
  • badania branży i funkcjonowania firmy (trendy branżowe, badania cen, badania lokalizacji zakładów produkcyjnych i placówek handlowych, analizy rynków zagranicznych, badania rynku pracy, analizy zatrudnienia)
  • badania sprzedaży i rynku (ocena chłonności i pojemności rynku, analiza udziału poszczególnych firm w rynku, charakterystyka rynku branżowego, analiza sprzedaży)
  • badania związane z problemami społecznej odpowiedzialności firmy (badania prawnych regulacji reklamy i promocji, analiza problemów ekologicznych)

Bardzo często wykorzystywanym badaniem wchodzącym w skład badań marketingowych będą badania cati czyli komputerowo wspomagane badania telefoniczne>. Są to swego rodzaju sondaże i ankiety kierowane do odpowiednio wybranej grupy docelowej odbiorców, których celem jest uzyskanie odpowiednich informacji na temat ich działań na rynku, ich możliwości nabywczych, oraz zainteresowań. Do tego dochodzą tutaj także gotowe opracowania statystyczne wykonywane przez odpowiednie działy statystyczne, dzięki którym możemy sprawdzić wiele informacji statystycznych dotyczących zjawisk masowych, takich jak zachowanie się dużych grup klientów, których rozpatrywanie w ujęciu innym niż statystyczne nie ma jakiegokolwiek sensu.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w zakresie prowadzenia badań marketingowych, w ramach których prowadzimy także badania cati, oraz przygotowujemy odpowiednie opracowania statystyczne. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług w tym zakresie wszystkie przedsiębiorstwa, które potrzebują solidnego wsparcia dla procesów decyzyjnych w swoich firmach.