Możliwości oprogramowania do CATI

Badania, jakie można przeprowadzić metodą CATI otwierają liczne możliwości:

  • szybkie dotarcie do grup docelowych,
  • skuteczne badania marketingowe (w zakresie znajomości i przywiązania do marki, skuteczności kampanii reklamowej, a także określenia docelowego rynku zbytu),
  • zbadanie opinii mieszkańców na różne tematy (społeczne, polityczne, ekonomiczne),
  • określenie poziomu zadowolenia mieszkańców z władz, instytucji publicznych,
  • zdiagnozowanie problemów społecznych,
  • zbadanie satysfakcji, opinii i lojalności klientów, pracowników itp.,
  • wskazanie miejsc i kroków, które należy podjąć, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  • sporządzenie profilu klienta,
  • wskazanie wad i zalet badanego produktu.

Własne studio badawcze?

Czy wiedziałeś, że nie musisz zlecać badania firmie o profilu badawczym? Tego typu badanie możesz wykonać samodzielnie. Potrzebny okaże się komputer z zestawem słuchawkowym i dostępem do Internetu oraz odpowiednie oprogramowanie do CATI, którego licencję można zakpić od niedawna w internetowej ofercie niektórych firm. Własne studio CATI to szybsze i tańsze badania!

Wybór odpowiedniego oprogramowania do CATI

Rozważając skorzystanie z oferty oprogramowania do CATI warto wziąć pod uwagę bezpieczeństwo. System powinien być wyposażony w mechanizmy zabezpieczające przed utratą danych – na przykład poprzez automatyczne tworzenie kopii zapasowych (zarówno baz danych jak i samych formularzy) na zewnętrznym serwerze. Istotne pod względem bezpieczeństwa jest także wsparcie techniczno-merytoryczne, jakie zapewniać powinien dostawca oprogramowania, niezależnie od wbudowanych narzędzi pomocy interaktywnej.

Użytkowanie systemu badawczego powinno umożliwiać bieżące wykrywanie oraz reagowanie na błędy wykryte w czasie tworzenia formularza ankiety. Dlatego istotną częścią oprogramowania do CATI jest moduł tworzenia i testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami), dzięki któremu zaprojektować można formularze o różnorakim stopniu skomplikowania, włącznie z takimi, w których odpowiedź na jedno pytanie determinuje pojawienie się (lub nie) następnych. Niektóre systemy umożliwiają nawet wstawianie części multimedialnych do ankiet.

Innym ciekawym modułem jest moduł analizy próby, automatycznie zatrzymujący badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach. Warto zwrócić też uwagę na zgodność preferowanego oprogramowania do CATI z popularnymi przeglądarkami internetowymi i możliwość zapisu uzyskanych danych w znanym nam formacie. Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi charakter interfejsu także stanowi ważny aspekt oferty tego typu oprogramowania.