Badania satysfakcji klientów online

Skuteczne poznanie potrzeb, myśli i oczekiwań naszych klientów ma zwykle ogromne znaczenie w kontekście pomyślnego prowadzenia biznesu. Nie inaczej jest w przypadku przedsiębiorstw działających w Internecie, a skutecznym narzędziem umożliwiającym pozyskanie tych informacji pozostają aplikacje do ankiet.

O ankietowaniu użytkowników

Niezależnie od tego, czy prowadzisz sklep internetowy, czy też oferujesz za pośrednictwem Internetu jedynie usługi, twoim celem powinno być prowadzenie biznesu w maksymalnie efektywny sposób, unikając niepotrzebnych strat. O rozmiarze tych ostatnich bardzo często przesądzają zaś relacje z klientami i ich zadowolenie z przeprowadzonych transakcji. Monitorując za pomocą ankiet poziom satysfakcji naszych użytkowników uzyskujemy znaczną ilość informacji, które możemy (i powinniśmy) następnie wykorzystać do usprawnienia funkcjonowania naszego biznesu.

Ujawnienie mocnych i słabych stron

Nawet doświadczony przedsiębiorca nie zawsze jest w stanie dostrzec wszystkie słabe punkty prowadzonej przez siebie firmy. Bardzo często mogą je wskazać sami klienci, poproszeni o wypełnienie kwestionariuszy za pośrednictwem programu do ankietyzacji. Co więcej, zdarza się w ten sposób pozyskać unikalne informacje, wyjątkowe dla konkretnej branży. Badania satysfakcji klientów to zatem niepowtarzalna szansa dla każdej firmy.

Opracowywanie informacji

Skutecznie zaimplementowany program do ankietyzacji może w dłuższym okresie zebrać znaczną ilość danych o poziomie zadowolenia naszych klientów. Naturalnym tego następstwem jest oczywiście chęć ich opracowania i wysunięcie z nich trafnych wniosków. Większość dostępnych na rynku aplikacji do ankiet wyposażona jest w odpowiednie narzędzia, dzięki którym interesujące nas raporty mogą zostać przygotowane w sposób w pełni automatyczny.

Warto w tym miejscu obalić pewien popularny mit, związany z pozyskiwaniem danych o zadowoleniu klientów – do większości popularnych zastosowań z pewnością nie wystarczy pojedyncze, jednorazowe badanie. Powinniśmy systematycznie prosić użytkowników odwiedzających nasze strony o wypełnianie kwestionariuszy, dzięki czemu otrzymamy pełniejszy obraz ich potrzeb i oczekiwań. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość porównywania danych zebranych w różnych okresach – czy to ze względu na wprowadzone przez nas w międzyczasie zmiany, czy też z uwagi na zmieniające się trendy.

Online i offline

Aplikacje do ankiet można również wykorzystać do badania opinii o innych naszych usługach, z których korzystają ankietowani przez nas internauci – sprawdzimy w ten sposób choćby poziom zadowolenia z przeprowadzonej rozmowy na infolinii czy z niedawnej wizyty w należącym do nas sklepie stacjonarnym.