Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – jakie korzyści przynosi?

Postępująca technicyzacja społeczeństwa sprawia, że wiele sfer życia przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku bankowości czy też komunikacji miejskiej zmiany są bardzo wygodne, kolejnym krokiem są zmiany w przestrzeni ochrony zdrowia i digitalizacji dokumentacji pacjentów.

Medyczna dokumentacja papierowa

 
Nie da się ukryć, że z roku na rok maleje znaczenie dokumentacji prowadzonej w formie papierowej. Szybki rozwój nowych technologii pociąga za sobą zmiany, które skupiają się na automatyzacji wielu procesów. Ręcznie pisane dokumenty powoli ustępują miejsca elektronicznym. Tak dzieje się w branży medycznej. Chociaż obowiązek pełnego wdrożenia e-Dokumentacji medycznej przybliża się z dnia na dzień, zmiany nadal budzą obawy, co skłania do refleksji na temat korzyści, jakie niesie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.
 

Przyczyny obaw

 
Rzeczy nowe i nieznane budzą niepokój. Nietrudno zatem dziwić się początkowemu nastawieniu zarówno personelu służby zdrowia, jak i pacjentom, którzy nie znają zaprowadzanych zmian. Pojawiły się ponadto obawy o bezpieczeństwo danych osobowych wprowadzanych do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dostęp do informacji wrażliwych przez osoby do tego nieupoważnione czy możliwość uszkodzenia nośników, na których zgromadzono e-Dokumentację medyczną.

Z czasem okazało się, że Elektroniczna Dokumentacja Medyczna wymaga odpowiednich narzędzi – oprogramowania do:

 • zapewnienia pełnej ochrony danych,
 • możliwości zmiany i edycji informacji o pacjencie,
 • szybkiemu wystawianiu e-Recept obowiązkowo od 08.01.2020 r. (nawet w kilkanaście sekund),
 • błyskawicznemu wystawianiu e-Zwolnień (obowiązkowo od 01.12.2018 r.) i wysyłaniu ich do pracodawcy,
 • prowadzeniu kompleksowej kartoteki pacjenta wraz z możliwością stworzenia karty wizyty lekarskiej dopasowanej do specjalizacji,
 • wysyłki SMS do pacjenta z przypomnieniem o wizycie,
 • prowadzenia magazynu leków i produktów medycznych,
 • połączenia z drukarką fiskalną i wprowadzenia rejestracji opłat za wizyty,
 • połączenia ze znanym portalem do rejestracji ZnanyLekarz.pl oraz Google Calendar,
 • intuicyjnego wpisywania leków z szerokiej bazy,
 • możliwości szybkiego wpisywania nazw i kodów chorób z bazy ICD-9/10,
 • stworzenia własnej strony WWW wraz z e-Rejestracją dla pacjentów.

Nowy porządek w ochronie zdrowia

 
System opierający się na automatycznym obiegu dokumentów w wielospecjalistycznej klinice czy prywatnym gabinecie gwarantuje sprawną organizację pracy personelu medycznego. Tym samym Elektroniczna Dokumentacja Medyczna pomaga utrzymać porządek administracyjny w placówce, co przekłada się na wiele innych korzyści. Łatwy dostęp do aktualnych i archiwalnych informacji medycznych mogą mieć nie tylko lekarze, ale również pracownicy, opiekunowie medyczni, pielęgniarki czy też położne. Ułatwia to konsultacje, trafne diagnozowanie i podjęcie odpowiedniej terapii pacjenta.
 

Mniej błędów

 
Ręcznemu sporządzaniu dokumentacji towarzyszyły często pośpiech, który zdecydowanie obniżał jej wartość. Chodziło nie tyle o większe ryzyko popełnienia błędu, co o czytelność zapisu, a nawet brak czytelności. Błędne odczytanie recepty czy też brak ręcznego podpisu generował problemy zarówno dla placówki medycznej, jak i pacjenta. Z pomocą pojawiła się e-Dokumentacja medyczna Medfile® EDM, którą ze względu na przejrzystość jest czytelna i zrozumiała dla każdego.
 

Bez obaw – czas na komfortowe rozwiązanie

 
Nie ulega wątpliwości, że wdrożenie dokumentacji w postaci cyfrowej przynosi wiele pozytywnych zmian. Podnosi komfort pracy personelu, przyspieszając wykonywanie takich czynności jak generowanie sprawozdań, rejestrowanie pacjentów na wizyty czy tworzenie potrzebnych dokumentów. Sprawna obsługa pacjentów umożliwia szybkie postawienie diagnozy. Nowy system obiegu dokumentacji pozwala zaoszczędzić czas i miejsce. Nie ma potrzeby wydzielania osobnych pomieszczeń w placówce na przechowywanie papierowych kartotek, a w nowoczesnym systemie Medfile® EDM także nie ma konieczności generowania dodatkowego miejsca na serwery, na których przechowywane będą elektroniczne informacje o pacjentach.