Prosta zmiana sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej

Często niepotrzebnie boimy się zmian, bo ich następstwa – choć niewiadome – często są pozytywne. Niektórzy sądzą, że wszystko tak naprawdę jest kwestią podejścia, bo każda zmiana ma w sobie zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. W 2017 roku zmieni się sposób prowadzenia dokumentacji medycznej – z Medfile ta zmiana będzie lepsza!

Oprogramowanie Medfile to elektroniczna dokumentacja medyczna – rozwiązanie stworzone w firmie Biostat, od lat współpracującej z klientami z branży medycznej, jest propozycją wspierającą pracę podmiotów medycznych – zarówno prywatnych gabinetów jak i dużych przychodni.

Dzięki pracy w chmurze, oprogramowanie zawsze aktualizowane jest do najnowszej wersji. Umożliwia tworzenie i gromadzenie danych, umawianie wizyt, a także przygotowywanie druku recept czy skierowań, wspierając w ten sposób pracę rejestratorów medycznych oraz lekarzy. Dzięki wielodostępowi Medfile może być użytkowany zarówno przez wyżej wymienionych, jak i księgowych, czy pielęgniarek. Ciekawą innowację stanowić będzie z pewnością możliwość załączenia pliku graficznego (zdjęcia) do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, prowadzonej przy pomocy Medfile.

Zalety Medfile

Mimo, że niektóre funkcje aplikacji do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej różnią się w zależności od dostarczyciela oprogramowania istnieją pewne obiektywne wymogi, które musi spełniać każdy system do EDM. Przede wszystkim chodzi o aspekty związane z bezpieczeństwem – dostęp do dokumentacji mogą posiadać jedynie osoby do tego uprawnione, dlatego ważny element stanowią zabezpieczenia weryfikacyjne. Należy także zadbać o bezpieczeństwo samych danych, które w przypadku awarii sprzętu komputerowego mogłyby zostać utracone. Oba te aspekty wzięto pod uwagę przy tworzeniu Medfile – oprogramowanie posiada zabezpieczenia weryfikacyjne o wysokim poziomie bezpieczeństwa, a funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej na serwerze pozwala na zewnętrzne przechowywanie danych, co zapobiegnie ich utracie w razie awarii.

Oprogramowanie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej powinno także rejestrować historię zmian wraz z informacją o autorze wprowadzonych zmian. Oprócz tego ważna jest możliwość generowania dokumentacji do wydruku, w postaci pisemnej.

Zmiana formy prowadzenia dokumentacji medycznej z pewnością ma walory ekologiczne, pozwala także na mniejsze zużycie przestrzeni – i oczywiście umożliwia dostęp do dokumentacji bez konieczności ciągłego jej przenoszenia. Pacjenci z pewnością docenią zmniejszoną ingerencję osób trzecich w przebieg wizyty w gabinecie lekarza.

Z dotychczasowej praktyki jednostek medycznych, które już zdecydowały się na wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej wiadomo, że na pełne „przestawienie się” placówki z papieru na komputery potrzeba około roku czasu. Wielu obawia się, że nagłe wprowadzenie e-dokumentacji w 2017 roku sparaliżuje jednostki medyczne na jakiś czas, co z pewnością wpłynęłoby niekorzystnie na ich wizerunek. Żeby tego uniknąć, warto rozważyć stopniowe wprowadzanie digitalizacji danych, tak, aby konieczność zmian nie była drastycznym przeżyciem ani dla placówki, ani dla pacjentów.