Badania ewaluacyjne

Badania ewaluacyjne to zbiór działań mających na celu poznanie wszystkich procesów zachodzących w ramach danego działania lub obiektu w celu jeszcze lepszego jego zrozumienia, oraz wykorzystywania go do swoich celów biznesowych. Ewaluacja dla biznesu polegać więc będzie przede wszystkim na systematycznym zbieraniu informacji o konkretnych działaniach takich jak na przykład proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, w celu doprowadzenia do jego optymalizacji i jeszcze wyższego poziomu efektywności z jednoczesnym zminimalizowaniem ryzyka podejmowanych decyzji biznesowych.

Oczywiście badania ewaluacyjne nie są prowadzone tylko w ramach działalności gospodarczej, bowiem przede wszystkim trzeba powiedzieć, iż jest to standard w zarządzaniu sektorem publicznym w USA i UE, czyli jest wykorzystywana do optymalizowania procesów zachodzących w sferze sektora publicznego. Chodzi tutaj na przykład o interwencje publiczne, jakie prowadzi UE w ramach wyrównywania nierówności ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi regionami. W tym projekcie prowadzony jest także podprogram o nazwie POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), w ramach którego prowadzona jest osobna ewaluacja 6.1.3, czyli badanie wszystkich procesów w ramach interwencji publicznych na rynku pracy w krajach UE. Trzeba tutaj powiedzieć iż badania ewaluacyjne stanowią tutaj obowiązek każdego urzędu starającego się o dotacje z UE, bowiem w przeciwnym razie z całą pewnością dotacja nie zostanie przyznana. Dzięki zaś wnikliwie prowadzonej ewaluacji większości procesów, można stale poprawiać ich efektywność, co w przypadku finansów publicznych jest niesłychanie istotnym elementem, które nie możemy pod żadnym pozorem bagatelizować.