Program dla psychiatry – EDM w gabinecie psychiatry

Kompleksowy program dla psychiatry z obsługą

Program dla psychiatry w każdej placówce, w której specjalista psychiatrii przyjmuje pacjentów, zoptymalizuje pracę nie tylko lekarza, ale także wszystkich pracowników współpracujących z gabinetem. Kompleksowe rozwiązania możliwe, dzięki udostępnieniu EDM w programie dla psychiatry, poprawią jakość pracy specjalisty, który będzie mógł przeznaczyć więcej czasu dla pacjentów niż na wypełnianie dokumentacji papierowej.

Program dla psychiatry ze specjalnymi funkcjami

Istotne zagadnienia, z jakimi spotyka się psychiatra podczas świadczenia kompleksowej pomocy pacjentom, to przede wszystkim możliwość wystawienia recept na leki psychotropowe i odurzające, jak również dostosowana karta wizyty lekarskiej dla pacjenta z chorobą psychiczną lub zaburzeniami tego rodzaju. Specjalistycznie dostosowane karty dla pacjentów nie są dostępne w każdym oprogramowaniu do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Program dla psychiatry Medfile® EDM zapewnia możliwość budowy własnej karty wizyty lekarskiej. We wspomnianej karcie można wstawiać grafiki, pola do zapisu większej ilości treści, skale pomiaru, tabele i wiele innych elementów rozbudowy karty. Jedną z podstaw tego rodzaju dokumentu medycznego są kody ICD-9/10, jak również szablony dokumentów medycznych, potrzebnych dla pacjenta:

  • zaświadczenia lekarskie,
  • skierowania do szpitali,
  • skierowania do pracowni diagnostycznych,
  • skierowania do poradni specjalistycznych,
  • zgody na przetwarzanie danych, zgodne z przepisami RODO (możliwe edytowanie własnego szablonu).

Wystawianie wspomnianych e-Recept na leki psychotropowe i odurzające jest również możliwe poprzez program dla psychiatry Medfile® EDM. Funkcjonalność oprogramowania opiera się na kompatybilności z platformą NFZ P1/P2 oraz systemem eWUŚ umożliwiającym sprawdzenie czy pacjent jest ubezpieczony.

Dużym udogodnieniem w pracy lekarza psychiatry jest system rejestracji online, jak również rejestracja na wizyty grupowe oraz cykliczne. W przypadku programu Medfile® zapis pacjentów na:

  • terapię rodzinną, w której uczestniczy kilka osób,
  • meetingi pacjentów uzależnionych,
  • terapię małżeństw lub partnerów;

nie będzie procedurą problematyczną. Warto dodać, że pacjenci mogą również sami zapisać się na wizytę do wybranego specjalisty dzięki samodzielnej rejestracji online, do której link można umieścić na stronie internetowej gabinetu.

EDM w programie dla psychiatry

Program dla psychiatry zapewnia pełen dostęp do EDM pacjenta. Możliwość wglądu w archiwum postępowania lekarskiego w chorobie pacjenta czy też wcześniejsze przyjmowane leki umożliwia większy zakres działań związanych z terapią.

*przypominamy o wprowadzeniu obowiązku wystawiania e-Recept od stycznia 2020 – przygotuj się z Medfile® EDM na zmianę!

 

Sprawdź, jak łatwo można prowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną w gabinecie psychiatrycznym.