Badania rynku pracy

Dział Badawczy

badania rynku pracuBardzo ważnym rodzajem badań przeprowadzanych przez naszą agencję badawczą są badania rynku pracy wykonywane przede wszystkim na rzecz Powiatowych Urzędów Pracy, które w ten sposób chcą pozyskać wiedzę na temat zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych sektorach, a następnie w tych kierunkach szkolić osoby bezrobotne. Oczywiście prywatne przedsiębiorstwa, także zlecają tego typu działania, aczkolwiek ich celem jest tutaj ustalenie odpowiedniej polityki działań kadrowych w przypadku zapotrzebowania na większą ilość siły nabywczej w krótkim czasie.

Możemy tutaj powiedzieć, iż przeprowadzane przez nas badania rynku pracy są bardzo dokładne i precyzyjne, dzięki czemu każdy nasz zleceniodawca, uzyskuje zadowalające odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania. Ponadto, wa ramach tego typu badania, możemy jednocześnie przeprowadzać badania satysfakcji pracowników zarówno w przypadku poszczególnych przedsiębiorstw jak i w przypadku konkretnych sektorów branżowych. Chodzi tutaj o to, iż wiedza na temat satysfakcji pracowników w przedsiębiorstwie, pozwoli nam na określenie zakresu działań, dzięki którym możliwe będzie skuteczne podnoszenie poziomu satysfakcji pracownika z wykonywanej pracy oraz osiąganych zarobków, co też przełoży się natychmiast na jego wydajność.

Warto zaznaczyć w tym miejscu iż poprzez badania satysfakcji pracowników konkretnego sektora, możemy sprawdzić, jakie panują ogólne warunki na rynku tego sektora, czyli tego typu badanie satysfakcji będzie jednym z elementów składowych badana tego rynku. W przypadku niezadowolenia na przykład z wynagrodzenia, możemy wysnuć wnioski, iż w sektorze nie jest najlepiej, skoro pracownicy nie zarabiają tyle ile by chcieli, ile uważają za słuszne w przypadku wykonywania konkretnego rodzaju pracy.