Jakie korzyści płyną z wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

 

Czas na zmiany - e-dokumentacja medyczna

 

Nie da się ukryć, że z roku na rok maleje znaczenie dokumentacji prowadzonej w formie papierowej. Szybki rozwój nowych technologii pociąga za sobą zmiany, które skupiają się na automatyzacji wielu procesów. Ręcznie pisane dokumenty powoli ustępują miejsca elektronicznym. Tak dzieje się również w branży medycznej. Chociaż obowiązek pełnego wdrożenia e-dokumentacji medycznej przybliża się z dnia na dzień, zmiany nadal budzą obawy, co skłania do refleksji na temat korzyści płynących z takiego rozwiązania.

Źródła obaw

Rzeczy nowe i nieznane budzą niepokój, więc trudno dziwić się początkowemu nastawieniu zarówno personelu służby zdrowia, jak i pacjentów. Pojawiły się obawy o bezpieczeństwo danych osobowych, dostęp do informacji osobistych przez osoby do tego nieupoważnione czy możliwość uszkodzenia nośników, na których zgromadzono e-dokumentację medyczną. Z czasem okazało się jednak, że niezbędne oprogramowanie zapewnia pełną ochronę danych, a zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania placówek medycznych, na czym skorzystają tak pracownicy, jak i pacjenci.

Nowy porządek

System opierający się na automatycznym obiegu dokumentów w szpitalu czy przychodni gwarantuje sprawną organizację pracy. Tym samym elektroniczna dokumentacja medyczna pomaga utrzymać porządek w placówce, co przekłada się na wiele innych korzyści. Do aktualnych i historycznych informacji medycznych łatwiejszy dostęp mają nie tylko lekarze, ale również pracownicy laboratorium. Ułatwia to konsultacje i podjęcie trafnej diagnozy o stanie zdrowia pacjentów.

Mniej błędów

Ręcznemu sporządzaniu dokumentacji towarzyszy zwykle pośpiech, który zdecydowanie obniża jej wartość. Chodzi tu nie tyle o większe ryzyko popełnienia błędu, co o czytelność zapisu, a raczej jej brak. Błędne odczytanie recepty czy innego ręcznego wpisu pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla placówki medycznej, jak i pacjenta. Tu z pomocą przychodzi e-dokumentacja medyczna, którą ze względu na przejrzystość każdy odczyta i zrozumie bez trudu.

Komfort i oszczędności

Nie ulega wątpliwości, że wdrożenie dokumentacji w postaci cyfrowej przynosi wiele pozytywnych zmian. Podnosi komfort pracy personelu, przyspieszając wykonywanie takich czynności jak generowanie sprawozdań, rejestrowanie pacjentów na wizyty czy tworzenie potrzebnych dokumentów. Sprawna obsługa pacjentów umożliwia szybkie postawienie diagnozy. Nowy system obiegu dokumentacji pozwala zaoszczędzić czasu i miejsce. Nie trzeba już wydzielać osobnych pomieszczeń w placówce na przechowywanie papierowych kartotek.